Update mosselgruis project DownUnder

Student, ondernemer en innovatie. Deze woorden zijn eerder al teruggekomen in de blog 'DownUnder en innovatie’, neem daar ook een kijkje en blijf op de hoogte! En nu een aantal weken later is het traject binnen de minor afgelopen voor Justin en Daan, maar het project zelf blijft niet stil liggen. Mede door jullie support blijven wij doorzetten en gaan we samen voor een mooi doel. Het verduurzamen van de keramische sector en wie weet zijn er nog meer sectoren die verbeterd kunnen worden met het oogpunt op de toekomst. Graag nemen wij jou mee door het traject.

Te beginnen met onze keuze, zoals net al verteld, de keramische sector. Maar waarom deze sector? Zeeland, zowel als DownUnder is verbonden aan de mosselschelp waar onderzoek naar is gedaan. Voor de keramische kunststukken wordt een hoop kalk gebruikt binnen de klei zowel als de glazuur. Het product CaCO3 (Calcium) raakt uitgeput en zal in de toekomst dus beperkt beschikbaar zijn, ook dit is een goede beweegreden voor het project.

Er zijn goede stappen gezet, te beginnen met het glazuur. Het is mogelijk om een eigen formule te gebruiken voor het glazuur waar op het moment meer dan 1/5 deel bestaat uit mosselgruis, een mooie uitkomst! Gekeken naar het klei is dit wat lastiger, hiervoor hebben wij in samenwerking met een kleifabrikant testen gedaan en een verdere pva gemaakt.

De afspraak met de Duitse kleifabriek was een belangrijke mijlpaal in het mosselgruisproject. Tijdens dit gesprek werden er goede stappen gezet om het idee om mosselgruis in klei te integreren voor de keramische sector, te realiseren. Het was duidelijk dat er veel potentie is om dit te implementeren in de praktijk.

Echter dienen er nog verbeterpunten gerealiseerd te worden om het project tot een succes te maken. Dit is een uitdaging, maar het is belangrijk om deze uitdagingen aan te gaan om een duurzamere toekomst voor de keramische sector te creëren. Het gebruik van mosselgruis in klei kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van een afvalstroom dat jaarlijks terugkomt en het verbeteren van de duurzaamheid van de industrie.

In de komende maanden zal het team verder werken aan het verbeteren van de theorie en de uitvoering ervan. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is, maar het team is gemotiveerd om dit project tot een succes te maken.

Via blogs houden wij jullie op de hoogte van het traject. Als je dit leest en enige tips/adviezen hebt of een steentje bij wilt dragen, waarderen wij dit enorm. Contact opnemen kan via hieronder.

Contact formulier